STRIPJOURNALISTIEK.nl

Publicaties

Joost Pollmann

‘Strips op de planken, papieren drama’s’ (Theaterfestival, 2000), ‘Abecedarium van de grafische roman’ (Stichting Beeldverhaal Nederland, 2004), ‘Een indruk van echtheid – Stukken over strips’ (Uitgeverij Bert Bakker, 2005), ‘Regen Geen Bezwaar – Meer stukken over strips’ (Uitgeverij Freemusketeers, 2007), ‘Het Wereldboek’ (Stichting Weerdruk, 2009).

In 2010 verscheen bij Oog & Blik/De Bezige Bij mijn boek ‘Een boktor met gesteven kraagje – OStrips!ver het menselijke van dieren in strip’ (vormgeving Borinka Beeke).

In september 2011 verscheen bij Uitgeverij de Buitenkant met publicatie-subsidies van Fonds BKVB en Fonds Bijzondere Journalistieke Producties het essayistische pleidooi ‘Letterlijk & Figuurlijk – Strips kun je beter lezen’ (vormgeving Hansje van Halem).

In mei 2012 publiceerde Forum, centrum voor multiculturele vraagstukken, mijn boek ‘Chouf! Qra! – Strips en cartoons in de Arabische landen’ (vormgeving Mels Broekman).

‘Strips! 200 jaar Nederlands beeldverhaal’, hoofdstuk 1990-2010, uitgave Museum Meermanno/Lecturis, 2013 (vormgeving Jelle Hellinga). In IJOCA, International Journal of Comic Art, verscheen mijn artikel 'Comics Journalism - Witnessing the world with pen and paper'.